Podporte Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z. svojimi 2 % z daní

IČO: 53843487 Názov: Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z. Požiadajte od zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane a vypíšte toto vyhlásenie kde vypočítate výšku a zistíte dátum zaplatenia dane. Zaneste na ho na daňový úrad do 30.4.2023. Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie alebo právnická osoba, vyhlásenie je súčasťou daňového priznania s …
Čítať ďalej Podporte Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z. svojimi 2 % z daní

Celoslovenské stretnutie vedúcich krúžkov

2. 10. 2022 Kysucké Nové Mesto Podrobná správa o priebehu podujatia s videozáznamom a odkazmi na mediálne výstupy (v závere článku). Od poslednej série celoslovenských stretnutí vedúcich rybárskych krúžkov v roku 2019 sa po 2 ročnej prestávke v Mestskom kultúrno-športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste stretlo 27 vedúcich krúžkov a pozvaných hostí. Pozvánku na stretnutie vedúcich dostali všetci štatutári …
Čítať ďalej Celoslovenské stretnutie vedúcich krúžkov

Pozvánka do juniorskej kaprovej ligy na rok 2023

Milí vedúci rybárskych krúžkov a tréneri juniorov, pred niekoľkými týždňami nám skončila juniorská kaprová liga 2022 a pripravujeme ďalší ešte zaujímavejší ročník. Veľmi radi by sme medzi nami privítali ďalšie trojčlenné družstvá (chlapcov aj dievčat) do 21 rokov.  viac informácií: Slavomír Drozd sladrozd02@gmail.com +421 903 572 202

Celoslovenské stretnutie vedúcich detských rybárskych krúžkov 2022

Milí kolegovia, kolegyne, vedúci detských rybárskych krúžkov,dovoľte, aby sme Vás po 3 ročnej prestávke pozvali na celoslovenské stretnutie vedúcich detských rybárskych krúžkov (DRK). Z organizačných dôvodov sa naše stretnutie uskutoční v Kysuckom Novom Meste dňa 2.10.2022. Na stretnutí si predstavíme novozaložené občianske združenie, jeho stanovy, novú internetovú stránku, vzdelávanie, e-learning, termínový kalendár aj novú príručku mladého rybára. Podelíme sa navzájom …
Čítať ďalej Celoslovenské stretnutie vedúcich detských rybárskych krúžkov 2022

Metodické odporúčania pre vedúcich detských rybárskych krúžkov (DRK)

Výchova a vzdelávanie mladých rybárov je náročná a pre rybárstvo na Slovensku mimoriadne významná činnosť. Vedúci DRK prostredníctvom nej priamo ovplyvňujú formovanie novej generácie rybárov, funkcionárov občianskych združení a športových klubov. Môžu vzbudiť záujem mladých ľudí o ďalšie vzdelávanie v oblasti rybárstva alebo vychovať športovcov, ktorí budú dôstojne reprezentovať športový zväz na celoslovenských športových podujatiach a na podujatiach medzinárodného charakteru. …
Čítať ďalej Metodické odporúčania pre vedúcich detských rybárskych krúžkov (DRK)