Občianske združenie SLANGE TEAM KOŠICE

Zhodnotenie činnosti za rok 2023.

Naše OZ bolo založené v roku 2021 a od svojho vzniku malo za úlohu podporu rozvoja športovej činnosti mládeže a rozvoja športového rybolovu mládeže. Keďže neexistoval žiadny rybársky krúžok, OZ suplovalo činnosť krúžku pri MsO SRZ Košice.  Postkovidové obdobie nám situáciu ešte viac skomplikovalo, pretože sponzoring úplne ustal a okrem jedného sponzora sa nikto ďalší nenašiel. V tejto situácii nám čiastočne pomohla materská organizácia. Začiatkom sezóny 2023 sme dostali ponuku od p. Dušana Jašša z o.z. Deti a mládež slovenského rybárstva na sponzorský dar – krmivo pre naše deti. Túto ponuku sme uvítali a prijali. Pre deti sme dostali 60 kg krmiva od spoločnosti RYPOMIX. Krmivo sme rozdelili medzi deti na jednotlivých pretekoch tak, aby každý účastník pretekov krmivo dostal a mohol ho využiť. Využili sme ponuku Slovenského zväzu športového rybolovu a vedúcej sekcie LRU feeder p. Mirky Pavelkovej na dotáciu 300 € na nákup materiálu pre deti. V spolupráci s firmou FLAGMAN s.r.o. bola vypracovaná ponuka na nákup materiálu pre deti. Po schválení sme dostali pre deti rybársku „bižutériu“, krmítka, vlasce, háčiky a pod.. To, čo sme dostali sme deťom rozdali a trošku ich zabezpečili materiálne. Časť nakúpených vecí sme si ponechali, pretože v tom čase sme už boli v jednaní s vedením MsO SRZ Košice o vytvorení detského rybárskeho krúžku. Toto sa nám nakoniec podarilo a krúžok sme vytvorili a činnosť zahájili v mesiaci november 2023.  Za túto podporu ďakujeme SZŠR a MsO SRZ Košice.

Čo sa týka našej činnosti v tomto roku, tak bola celkom pestrá. Už v januári 2023 sme začali robiť stretnutia s deťmi a rodičmi, kde sme im predstavili rôzne techniky lovu, výstroj a rybársku výbavu. Tieto stretnutia boli síce každý týždeň, ale nemali štatút krúžku a tak sme mali aj problém s miestami stretnutí. Počas letných prázdnin sme zorganizovali aj celodenné stretnutia s deťmi a rodičmi na rybníkoch Perín – Chym, kde si deti mohli zachytať a kde sme im ukázali, ako to vyzerá v reále.

Mimo toho sme pre deti zorganizovali 6 pretekov, 4 boli detská košická liga, 2 preteky boli pohárové.

Detská liga: 1. kolo      11.06. 2023 – Jazero Košice

                      2. kolo      02.07. 2023 – Hornád

                      3. kolo      24.09. 2023 – Hornád

                      4. kolo      22.10. 2023 – Hornád

Pohárové preteky:       15.10. 2023 – Hornád, EKL KINDER CUP

                                        05.11. 2023 – Hornád, Majster Hornádu

Okrem týchto aktivít sme sa podieľali na organizovaní juniorskej slovenskej feeder ligy a majstrovstiev Slovenska juniorov. Ale asi najväčším pozitívom bolo otvorenie rybárskeho krúžku a uzatvorenie dohody o zorganizovaní detského rybárskeho tábora v roku 2024 na rybníkoch Perín – Chym.

Touto cestou ďakujeme za pomoc a priazeň!

Za OZ SLANGE TEAM KOŠICE  Jano Slašťan

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *