Metodické odporúčania pre vedúcich detských rybárskych krúžkov (DRK)

Výchova a vzdelávanie mladých rybárov je náročná a pre rybárstvo na Slovensku mimoriadne významná činnosť. Vedúci DRK prostredníctvom nej priamo ovplyvňujú formovanie novej generácie rybárov, funkcionárov občianskych združení a športových klubov. Môžu vzbudiť záujem mladých ľudí o ďalšie vzdelávanie v oblasti rybárstva alebo vychovať športovcov, ktorí budú dôstojne reprezentovať športový zväz na celoslovenských športových podujatiach a na podujatiach medzinárodného charakteru. …
Čítať ďalej Metodické odporúčania pre vedúcich detských rybárskych krúžkov (DRK)