Zlatý blyskáč 2023 Zvolen

Po dvojročnej prestávke Slovenský rybársky zväz v dňoch od 24. do 27. 6. 2023 opäť zorganizoval podujatie, ktoré má na Slovensku už vyše 50 ročnú tradíciu. Posledných 5 ročníkov tejto súťaže pre deti z celého Slovenska sa nieslo v duchu myšlienky „hľadá sa všestranný rybár“. Zlatý blyskáč je v prvom rade súťažou družstiev, pri ktorej sa upevňujú vzťahy medzi deťmi, tímová spolupráca a spolupatričnosť k Slovenskému rybárskemu zväzu. Na Zlatom blyskáči majú možnosť deti z rybárskych krúžkov vidieť a vyskúšať si, ako by to malo vyzerať na pretekoch v LRU a RT. Nemá však iba takýto športovo-výchovný rozmer. Zlatý blyskáč je zároveň vzdelávacím podujatím zameraným na rôzne oblasti rybárstva. Na Zlatom blyskáči deti spoznávajú množstvo zaujímavých osobností z oblasti rybárstva, hydrológie a ochrany životného prostredia. Každý rok sú prednášky a besedy zamerané na aktuálne problémy, s ktorými sa rybári stretávajú. Zo Zlatého blyskáča vyrástlo nie len množstvo pretekárov SZŠR, ale aj veľa študentov rybárstva, ktorí sa v budúcnosti stanú vedeckými pracovníkmi, alebo naplnia rady zamestnancov a funkcionárov Slovenského rybárskeho zväzu.

V roku 2023 sa organizátori pri tvorbe rozpočtu v snahe o úsporu značnej časti finančných prostriedkov SRZ pokúsili osvedčený model Zlatého blyskáča skrátiť o jeden deň. Ukázalo sa, že takéto skrátenie malo výrazný vplyv na vyčerpanosť detí a vedúcich a utrpeli tým plánované prednášky a besedy. Z plánovaných vzdelávacích častí Zlatého blyskáča sa podarilo zrealizovať iba jednu diskusiu, ktorá nastala po súťažnej disciplíne rozpoznávanie rýb v akváriách. Tu mohli deti konzultovať s Ing. Jaroslavom Šubjakom jednotlivé anatomické zvláštnosti rozpoznávaných druhov rýb.

Napriek tomuto poznatku možno konštatovať, že Zlatý blyskáč vo Zvolene patrí k jedným z najviac vydarených. Organizačná zložka Slovenského rybárskeho zväzu MsO Zvolen poskytla vynikajúce zázemie pre organizovanie tohto podujatia. Mestský výbor na čele s predsedom Pavlom Vaculčiakom, ktorý je zároveň viceprezidentom SRZ za Banskobystrický kraj a spoločne so svojimi členmi, predovšetkým vedúcimi krúžkov a rodičmi, s mimoriadnou ústretovosťou pripravili vhodné podmienky na realizáciu pomerne zložitého podujatia. Aj napriek zlej hydrologickej situácii na tečúcej vode sa podarilo zabezpečiť alternatívnu trať pre disciplíny mucha a prívlač. Revír s názvom Pitelovské rybníky organizátorom poskytla firma GREENROAD SK, s.r.o. Deti mali k dispozícii veľmi dobre zarybnenú trať pstruhom dúhovým. O večerný aktívny relax a zábavu sa deťom postaral ďalší zo sponzorov, firma X Aréna zo Zvolena. Víťazným družstvám jednotlivých disciplín poskytol bezplatný vstup. Zarybnenie revírov, ktoré boli plánované pre deti na revíroch MsO SRZ Zvolen, sponzorsky zabezpečila spoločnosť Slovryb a. s. a Slovenský rybársky zväz. Ceny do súťaže sponzoroval pán PhDr. Marcel Pecník, poslanec mesta Banská Bystrica a tajomník MsO SRZ Banská Bystrica. Materiálnu podporu vo fáze príprav na Zlatého blyskáča zabezpečili firmy Rypomix a Tornado.

Z tohto ročníka vzišlo množstvo ponaučení a podnetov k zlepšeniu. Preukázala sa potreba návratu 5. dňa do harmonogramu podujatia, aby bol blyskáč menej uponáhľaný. Je tu potreba prepracovať smernicu pre Zlatý blyskáč. Predovšetkým v oblasti vyhodnocovania, žrebovania, kompetencií vedúcich pri realizácii jednotlivých disciplín a postupov pri výskyte protestov a previnení. Cieľom zmien je predovšetkým sprístupniť detskú rybársku súťaž Zlatý blyskáč pre čo najširšie spektrum záujemcov z radov členov SRZ a zabezpečiť spravodlivosť v čo najvyššej miere. Odozva z radov účastníkov bola veľmi dobrá. V tomto roku sa Zlatého blyskáča zúčastnilo 12 družstiev čo bolo 45 detí a 23 vedúcich. V nasledujúcom roku plánujeme realizovať postupovú súťaž, aby sa na blyskáč dostali družstvá, ktoré si už osvojili postupy pri jednotlivých súťažných disciplínach a aby sme získali stabilný počet družstiev, ktoré sa celonárodného kola zúčastnia. Navyše na základe ohlasov vedúcich krúžkov z celého Slovenska je vysoká pravdepodobnosť, že by sa prihlásilo viac družstiev, ako je možné kapacitne zvládnuť.

Umiestnenia jednotlivcov v celkovom vyhodnotení sú: 1. miesto Samuel Kováčik Zvolen B, 2. miesto Denis Kučma Martin C, 3. miesto Jakub Parobok Zvolen B. Víťazné družstvá sú: 1. miesto Zvolen B, 2. miesto Kysucké Nové Mesto B, 3. miesto Zvolen A. Víťazi Zlatého blyskáča 2023 budú reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole Zlatá udica-Zlatý blyskáč, ktoré sa uskutoční v dňoch 25.-27.-8.2023 v Ivanke pri Dunaji.

Poďakovanie za možnosť zorganizovať Zlatý blyskáč 2023 patrí predovšetkým štatutárom SRZ. Prezidentovi Ivanovi Orovčíkovi, ktorý súťaž slávnostne otvoril a tajomníkovi Ing. Bohušovi Cintulovi, ktorý ocenil víťazov na slávnostnom vyhodnotení a počas príprav a samotnej realizácie významne podujatie podporoval. Spoločne s nimi aj členom Rady SRZ, ktorí pomohli vyčleniť finančné prostriedky na toto podujatie. V neposlednom rade organizačnému tímu: hlavnému rozhodcovi Tiborovi Petrušovi z komisie rozhodcov SZŠR, technickému vedúcemu a rozhodcovi RT Ing. Danielovi Poničanovi, rozhodcovi muchy a prívlače Ing. Martinovi Rothovi, Ing. Antonovi Kandovi, ktorý elektronicky vyhodnocoval výsledky, Ing. Jaroslavovi Šubjakovi a jeho študentom z rybárskej školy, fotografovi Antonovi Ošťadnickému, mediálnym manažérom Rudolfovi Schwarzovi a Máriovi Bónovi, a zdravotníčke Natálii Tokárovej.

Petrov zdar

Mgr. Dušan Jaššo

organizátor

Slovenský rybársky zväz

Reportáž o Blyskáči v RTVS Na rybách Petrov zdar.

výsledky:

Sponzori podujatia:

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *