Detské rybárske preteky MO SRZ Banská Štiavnica

V druhú májovú nedeľu sa aj tento rok uskutočnili tradičné detské rybárske preteky na Malom Kolpašskom tajchu. Preteky organizovala Miestna organizácia SRZ v Banskej Štiavnici. V tomto roku sa pretekov zúčastnilo devätnásť pretekárov vo veku 4-14 rokov.

Súťaž sa začala tradične, aj napriek daždivému počasiu, o 8:00 pokynom hlavného rozhodcu. Staršie deti začali lov sami a mladšie sa mohli oprieť o pomoc rodičov. Súťaž nakrátko prerušili tí, ktorí nenavštevovali rybársky krúžok a museli najprv preukázať teoretické vedomosti napísaním testu. Potom sa mohli vrátiť na svoje lovné miesta a pokračovať v súťažení. Našich pretekov sa tradične, okrem detí Banskoštiavnického krúžku, zúčastnili aj pretekári z iných MO SRZ.

Ulovené ryby merali a údaje do súťažných lístkov zapisovali sektoroví rozhodcovia, ktorí úlovky aj vážili a vypúšťali do Veľkej Kolpašskej nádrže. Počasie sa krátko po začiatku umúdrilo a vydržalo až do záverečného pokynu rozhodcu. Preteky boli ukončené presne o 12:00 hod.

Čakanie na výsledky si súťažiaci s rodičmi vyplnili pri výbornom guláši, ktorý deťom a rodičom pripravili funkcionári MO. Hlavný rozhodca zatiaľ spočítaval body. Za každý centimeter dĺžky ryby prideľoval úspešnému lovcovi 1 bod. Tradične vyhodnocoval aj najväčšiu rybu. Na pretekoch sa podarilo Matúškovi Dávidovi uloviť 65cm kapra. Po občerstvení prišlo na rad vyhlásenie výsledkov a odmeňovanie pretekárov. Tejto úlohy sa ujal predseda našej MO, Ing. Vladimír Mecho.

Pre najúspešnejších lovcov boli opäť prichystané atraktívne ceny. Ocenených bolo 10 malých rybárov, ktorých mená a úlovky sú uverejnené v tabuľke.

Detské rybárske preteky roky pripravujú členovia MO SRZ. Za celkovú organizáciu a prípravu cien zodpovedal vedúci krúžku za aktívnej pomoci výboru miestnej organizácie. Na priebeh súťaženia dohliadala rybárska stráž, tento rok to boli páni: Vladimír Hanus, Roman Dobrovič, Milan Peťko a Jaroslav Bačík. Deti prišli povzbudiť i ďalší členovia výboru MO, Ing. Vladimír Mecho – predseda, Ján Ladányi ako pomocný hospodár a tiež aj Ing. Julián Legény, ten ako pokladník MO deťom na mieste predával povolenky na rybolov. Poďakovanie patrí aj vedúcemu rybárskeho krúžku, Ivanovi Chladnému, ktorý sa deťom venoval počas celého školského roku. Množstvo úlovkov a zručnosti mladých rybárov sú dôkazom tejto obetavej práce.

Podujatie podporila predovšetkým Miestna organizácia, poďakovanie za pomoc s cenami i prácou krúžku patrí aj OZ deti a mládež Slovenského rybárstva.

Vyhodnotenie detských rybárskych  pretekov:

  UmiestnenieMenoPočet bodov
1. miestoZorvan Martin918
2. miestoHrmo Lukáš865
3. miestoBaniar Ján556
4. miestoDavid Matúš429
5. miestoHanusová Paulínka418
6. miestoBabiak Leo332
7. miestoDravecký Teo308
8. miestoGrieš Richard196
9. miestoKrkoška Filip117
10. miestoBenčaj Patrik100
Najväčší úlovokkapor – dĺžka 65 cmlovec – David Matúš

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *