Aktuálne informácie pre vedúcich DRK

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vedúci rybárskych krúžkov.

Dovoľte aby sme Vás s odstupom času pozdravili a informovali o udalostiach od nášho posledného stretnutia a plánovaných krokoch v nasledujúcom období.

Materiálna podpora pre vedúcich krúžkov od prvých dvoch sponzorov sa presunula z technických príčin na marec 2023. Medzi novembrom a januárom sme Vás všetkých aktívnych vedúcich osobne kontaktovali a zaznačili koľko máte krúžkov vo vašej OZ SRZ. Nezabúdajme, že podmienkou materiálnej podpory zo strany generálneho sponzora je, že v roku 2023 napíšete krátky článok o vašich aktivitách na stránku www.detiamladezsr.sk a pripojíte nejaké fotografie.

Prijímanie nových členov sme sa spoločne rozhodli presunúť z pôvodne plánovaného januára na druhú polovicu apríla 2023. Dôvodom bolo jednak to, že v polovici januára nás oslovil tajomník Slovenského rybárskeho zväzu aby sme sa zúčastnili zasadnutia rady, ktoré sa bude konať dňa 25. februára 2023. Druhým dôvodom je tvorba elektronickej databázy. Na základe spoločného dohovoru a stanovenia spoločných východísk, a po dokončení databázy a možnosti online prihlasovania spustíme prijímanie nových členov.

Uskutočnené aktivity v uplynulých mesiacoch a plánované podujatia:

Vytvorenie Príručky mladých rybárov. Distribúcia v počte 3500ks do organizačných zložiek SRZ od 20.2.2023.

Aktualizácia databázy aktívnych krúžkov a plánovanie materiálnej podpory na marec 2023.

Vyhlásenie detskej súťaže vo viazaní umelých mušiek Muškárska nedeľa DMSR dňa 26.2.2023. Poponáhľajte sa prosím s prihlasovaním ak ste túto informáciu nezachytili na stránke alebo FB. Termín prihlásenia je 20. február 2023.

Odkaz na propozície.

Vyhlásenie detskej výtvarnej súťaže Obrazy mladých rybárov. Vyhodnotenie súťaže bude v apríli 2023.

Odkaz na propozície.

Zapojenie sa do iniciatívy Deň zo zeme v spolupráci so Zdužením priaznivcov športového rybolovu.

Odkaz na výzvu.

Administratívne zabezpečenie chodu združenia: zabezpečenie vypracovania GDPR dokumentácie, registrácia združenia v registrácia do zoznamu prijímateľov 2% z dane, nadviazanie spolupráce s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže NIVAM.

Na celoslovenskom stretnutí vedúcich krúžkov bolo prezentované, že občianske združenie môžete využívať aj na financovanie aktivít vo vašej organizácii prostredníctvom čerpania 2% z daní. Kto by mal záujem o takýto spôsob podpory osobne kontaktujte predsedu DMSR. Vzhľadom k tomu, že naša pôsobnosť je celoslovenská je treba stanoviť si podmienky a pravidlá aby niekto nedostal podporu na úkor iných.

Krajská referentka Národného inštitútu vzdelávania nám ponúkla spoluprácu pri vzdelávaní vedúcich krúžkov. Predbežne sme sa dohodli na organizovaní Akreditovaného vzdelávanie projektový manažment pre vedúcich detských rybárskych krúžkov. Pre onemocnenie lektorky sa neuskutočnilo v roku 2022 a presunulo sa predbežne na koniec januára. Napokon kvôli aktuálnej politickej situácii a faktu, že NIVAM je priamo pod Ministerstvom školstva dodnes nemáme informáciu kedy budú vyčlenené prostriedky na takéto vzdelávanie a teda ani presný termín. Veríme, že v nasledujúcich týždňoch sa to podarí upresniť a budeme Vás informovať.

Aktualizácia spoločnej stránkywww.detiamadezsr.sk:

Aktualizácia termínového kalendára začala po zasadnutiach jednotlivých odborov Slovenského zväzu športového rybolovu. Niektoré sekcie ešte nedodali svoje termíny takže očakávame postupné doplnenie. Rovnako by sme chceli poprosiť vedúcich krúžkov, ktorí u seba v OZ SRZ organizujú preteky, súťaže alebo iné podujatia, na ktoré pozývajú deti z okolitých organizácií alebo celoslovenského charakteru aby čo najskôr informovali o termínoch na detiamladezsr@gmail.com a čo najskôr ako je to možné zaslali aj propozície aby sme mohli vytvárať skutočne užitočný a funkčný nástroj na koordináciu našej činnosti.

Aktualizácia testových otázok v e-learningu prebehla už v decembri. Postupne budeme zapracúvať do e-learningu nové informácie a výklady ministerstva Životného prostredia rovnako ako aj poznatky z elektronickej učebnice, ktorá je v procese prípravy. Verím, že tento víkend sa nám podarí úplne zjednodušiť prihlasovanie do e-learningu aby sme Vás nemuseli prihlasovať manuálne. Cieľom je aby ste e-learning mohli využívať v nasledujúcom období pri testovaní detí pred predajom povolení.

Pozvánka na zasadnutie Rady dňa 25. februára 2023. Budeme na ňom prezentovať naše ciele a aktivity. Chceli by sme uzavrieť spoluprácu a získať záštitu Slovenského rybárskeho zväzu. Ako bolo už prezentované na celoslovenskom stretnutí vedúcich krúžkov v októbri, chceme aby Rada Slovenského rybárskeho zväzu prijala združenie DMSR, ktoré vzniklo na podnet členov SRZ a pozostáva iba z členov SRZ za svoju súčasť a zároveň ako nástroj vytvárania lepších podmienok pre našu prácu.

Prajeme veľa úspechov pri práci s deťmi.

Petrov zdar

Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *