Muškárska nedeľa DMSR 2024 Žaškov

Nedeľa v znamení muškárskych talentov.

V nedeľu, 10.marca, sme sa stretli na pôde sály kultúrneho domu v Žaškove, kde MOSRZ Dolný Kubín v spolupráci s občianskym združením „Deti a mládež  Slovenského rybárstva, o. z.“/DMSR/ usporiadali pre mladých muškárov prvý ročník súťaže vo viazaní umelých mušiek pod názvom „Muškárska nedeľa DMSR“.

Deväť organizácii SRZ vyslalo do súťaže svoje talenty. Zišli sa súťažiaci z Dolného Kubína, Kysuckého Nového Mesta, Zvolena, Turzovky, Ružomberka, Popradu, Kežmarku, Liptovského Hrádku, Trstenej, aby predviedli svoju zručnosť pri viazaní umelých mušiek. Spolu sa zišlo 43 súťažiacich, ktorých sme zaradili do troch kategórií podľa veku. Prvá kategória boli súťažiaci vo veku do 10 rokov. zaregistrovalo sa 8. súťažiacich, viazali mokrú marcovku na háčik veľkosti č.12, druhá kategória, zaregistrovalo sa 29. súťažiacich, boli súťažiaci vo veku od 10 do 15 rokov, títo viazali mokrú marcovku a nymfu podenky bez guličky,  obidve na háčik veľkosti č.12 a tretia kategória, zaregistrovalo sa 6. súťažiacich, boli súťažiaci vo veku od 15 do 19 rokov, ktorí viazali mokrú marcovku a nymfu podenky bez guličky na háčky veľkosti č.12 a pribudla im ešte  suchá olivová podenka na háčik veľkosti č. 16.

Prítomných prišiel pozdraviť aj starosta obce Žaškov Ing. Anton Nemček. Po predstavení zástupcov združenia DMSR a hodnotiacej poroty dostali súťažiaci pokyn na začatie viazania mušiek. Všetky kategórie súťažiacich mali na uviazanie svojich mušiek 60 minút.

Súťažiaci pracovali úplne samostatne, nemohlo sa im pomáhať zo strany dospelého doprovodu. Na čistotu súťaže dohliadali pomocní rozhodcovia, pričom nemuseli riešiť ani jeden priestupok voči propozíciám.

Keď mali súťažiaci uviazané svoje mušky, dali ich do priloženej krabičky a zdvihli ruku. To bol pokyn pre pomocného rozhodcu, aby na krabičku napísal čas odovzdania mušky, resp. mušiek,  pretože v prípade rovnosti bodov udelených rozhodcami, o umiestnení súťažiaceho rozhodoval čas odovzdania mušky, resp. mušiek. Ešte podotýkam, že súťažiaci súťažili pod číslami, ktoré dostali pri prezentácii, tak rozhodcovia vôbec nevedeli, koho mušky hodnotia. Až na konečné hodnotenie dostali rozhodcovia prezenčné listiny súťažiacich, aby čísla súťažiacich stotožnili s menami zaregistrovaných súťažiacich.

Po odovzdaní krabičiek s muškami pomocným rozhodcom sa všetky krabičky podľa kategórií súťažiacich odovzdali hodnotiacej porote. Títo páni, okrem iného, všetci sú špičkoví viazači umelých mušiek, mali veľmi ťažkú úlohu, obodovať jednotlivé  mušky, a určiť víťazov v jednotlivých kategóriách.

Kým porotcovia hodnotili mušky, Mirko Žúbor, majster sveta v LRU mucha, ukázal súťažiacim a všetkým prítomným ,na aké muškárske náradie chodí s priateľmi loviť kráľovnú našich vôd, Hlavátku podunajskú. Mohli si chytiť do ruky udice, navijaky aj strmíre, ktoré sú priam umelecké diela.

Rozhodcovia mali medzitým ohodnotené všetky mušky aj vyhodnotené poradie v jednotlivých kategóriách.

Nasledovala prednáška predsedu poroty pána Petra Vrableca, ktorého všetci považujeme za nestora muškárenia na Slovensku. Ukázal deťom ako rozpoznať čo sa odohráva pod vodnou hladinou a prezradil niekoľko tajomstiev o správaní a potravinových návykoch rýb. Čo je však najdôležitejšie nasmeroval deti k tomu ako tieto vedomosti využiť pri love rýb.

V kategóri do desať rokov dominovali domáci súťažiaci z MOSRZ Dolný Kubín, keď na 1. mieste sa umiestnil Dávid Bartoš z Dolného Kubína, na 2. mieste sa umiestnila Simona Bartošová, tiež z Dolného Kubína a na 3.mieste sa umiestnil Jakub Sliva z Kysuckého Nového Mesta.

V kategórii od 10 do 15 rokov sa na 1. mieste umiestnil Dominik Havko z Dolného Kubína, na 2. mieste Samuel Michalík z Ružomberka a na 3. mieste sa umiestnil Adam Trsťan z Trstenej.

V kategórii od 15 do 19 rokov sa na 1. mieste umiestnil Michal Tropp z Popradu, na 2. mieste sa umiestnila Alexandra Matisová z Trstenej a na 3. mieste sa umiestnil Sebastián Samuel Klembara z Popradu.

To, ale nebolo všetko. Rozhodcovia hodnotili všetky mokré marcovky, aby určili víťaza najkrajšej mušky. Hodnotili iba mokrú marcovku, nakoľko ju viazali všetci súťažiaci. Po sčítaní bodov od jednotlivých rozhodcov, najviac bodov získala mokrá marcovka, ktorú uviazal Dominik Havko z Dolného Kubína.

Veľkým šťastím pre organizátorov a deti je, že na Slovensku pôsobí množstvo firiem, ktorým záleží na tom ako sa formuje nová generácia mladých rybárov. Svojou materiálnou podporou na celoslovenských podujatiach dvíhajú ich úroveň a zároveň sprístupňujú rybárstvo deťom, ktorých rodičia si nemôžu dovoliť financovať všetko potrebné vybavenie. Muškársku nedeľu DMSR podporili najmä firmy Thymallus Ružomberok, Starfish Liptovský Mikuláš, Delphin Revúca, Dohiku Banská Bystrica a firma Hends z Českej republiky. Významným spôsobom celú akciu materiálne podporili predseda poroty Peter Vravlec vlastnoručne spracovanými skalpami sliepok a kohútov a ďalšieho materiálu pre všetky zúčastnené deti ako aj predseda LRU Mucha Michal Leibiczer zakúpením háčikov pre všetkých účastníkov.

Po odovzdaní vecných cien, poďakovaní sa sponzorom a všetkým, čo sa pričinili o usporiadanie takejto súťaže sme sa rozišli s tým,  že o rok sa opäť stretneme na pôde, inej OZ SRZ.

Tak teda, dovidenia o rok.

Ján Flajs

Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z.

MO SRZ Dolný Kubín

Televízny zostrih na RTVS v hlavných správach:

Televízny archív RTVS

Výsledková listina:

1.kategória: súťažiaci do 10 rokov, nar. 2014

a mladší, žltá skupina

1: Dávid Bartoš – Dolný Kubín

2: Simona Bartošová – Dolný Kubín

3: Jakub Sliva – Kysucké Nové Mesto

4: Július Jaššo – Kysucké Nové Mesto

5: Jerguš Poničan – Zvolen- Očová

6: Clara Bodorovská – Kysucké Nové Mesto

7: Tomáš Melišek – Zvolen

8: Matúš Dorociak – Turzovka

2. kategória: súťažiaci od 10 do 15 rokov,

nar. 2009 – 2013, modrá skupina

1: Dominik Havko – Dolný Kubín

2: Samuel Michalík – Ružomberok

3: Adam Trsťan – Trstená

4: Ľuboš Polák – Kežmarok

5: Šimon Jaňák – Dolný Kubín

6: Michal Andruščák – Dolný Kubín

7: Marek Stajer – Ružomberok

8: Gabriel Benčo – Ružomberok

9: Marek Holík – Kysucké Nové Mesto

10: Matúš Bartoš – Dolný Kubín

11: Benjamín Maga – Poprad

12: Jakub Trstenský – Trstená

13: Matúš Jaňák – Dolný Kubín

14: Danny Porubský – Zvolen-Očová

15: Michal Lukáček – Ružomberok

16: Jakub Parobok – Zvolen

17: Samuel Kramár – Trstená

18: Tomáš Andruščák – Dolný Kubín

19: Samuel Kováčik – Zvolen

20: Samuel Olekšák – Poprad

21: Matej Sobol – Kysucké Nové Mesto

22: Roman Šikulaj – Liptovský Hrádok

23: Lukáš Mičian – Kysucké Nové Mesto

24: Miroslav Halahija – Liptovský Hrádok

25: Timotej Vávra – Zvolen- Očová

26: Eliška Cudráková – Turzovka

27: Adrián Mrmus – Kysucké Nové Mesto

28: Ján Čuraj – Kysucké Nové Mesto

29: Ladislav Bobek – Turzovka

3.kategória: súťažiaci od 15 do 19 rokov,

nar. 2005- 2008, červená skupina

1: Michal Tropp – Poprad

2: Alexandra Matisová – Trstená

3: Sebastián Samuel Klembara – Poprad

4: Rastislav Šikulaj – Liptovský Hrádok

5: Tomáš Letaši – Trstená

6: Andrej Mažári – Trstená

Najlepšia muška Marcovka: Dominik Havko Dolný Kubín

Víťazné mušky:

Kategória do 19 rokov

  1. miesto Michal Tropp

2. miesto Alexandra Matisová

3. miesto Sebastián Samuel Klembara

Kategória do 15 rokov

  1. miesto Dominik Havko

2. miesto Samuel Michalík

3. miesto Adam Trsťan

Kategória do 10 rokov

  1. miesto Dávid Bartoš

2. miesto Simona Bartošová

3. miesto Jakub Sliva

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *