Celoslovenské stretnutie vedúcich detských rybárskych krúžkov 2022

Navigácia

Milí kolegovia, kolegyne, vedúci detských rybárskych krúžkov,dovoľte, aby sme Vás po 3 ročnej prestávke pozvali na celoslovenské stretnutie vedúcich detských rybárskych krúžkov (DRK). Z organizačných dôvodov sa naše stretnutie uskutoční v Kysuckom Novom Meste dňa 2.10.2022.


Na stretnutí si predstavíme novozaložené občianske združenie, jeho stanovy, novú internetovú stránku, vzdelávanie, e-learning, termínový kalendár aj novú príručku mladého rybára. Podelíme sa navzájom o doterajšie poznatky, skúsenosti, dohodneme sa na spoločnej spolupráci a vzájomnej pomoci. Všetci doterajší podporovatelia práce s deťmi a mládežou v SRZ nám prisľúbili podporu v nasledujúcom období, takže zo stretnutia si odnesiete aj časť materiálnej pomoci pre deti v krúžkoch.

V prílohe článku nájdete pozvánku. Na stretnutie je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 26.9.2022 (pondelok), aby bolo možné pripraviť občerstvenie a materiálnu podporu pre konkrétny počet krúžkov. Z jednotlivých organizačných zložiek SRZ sa môže prihlásiť aj viac vedúcich krúžkov. Stretnutie bude prístupné iba pre prihlásených vedúcich a podporovateľov DRK.


Tešíme sa na príjemné a užitočné stretnutie.


Petrov zdar.


Deti a mládež slovenského rybárstva o. z.

Mgr. Dušan Jaššo – predseda

Ing. Miroslav Matis – člen valného zhromaždenia

Ing. Martin Roth – člen valného zhromaždenia