ZÁPADOSLOVENSKÁ LIGA MLÁDEŽE v LRU PLÁVANÁ 2023

2. ročník

4. kolo sa uskutoční 20.8.2023 v Sládkovičove

Západoslovenská liga mládeže sú seriálové preteky v love rýb udicou na plávanú.
Je určená pre deti od 5 do 15 rokov na podchytenie záujmu o športový rybolov
v disciplíne LRU – plávaná. Deti pretekajú v dvoch vekových kategóriách U10 a
U15. Liga má päť samostatných kôl. Západoslovenskej ligy sa môžu zúčastniť deti z
akejkoľvek OZ SRZ a aj deti, ktoré nie sú členmi SRZ.

Tretie kolo sa koná pod záštitou MO SRZ Sládkovičovo.

Preteky sa konajú s podporou Slovenského zväzu športového rybolovu.

Hlavní partneri:

RYPOMIX – slovenský výrobca krmítkových zmesí

VAĎO – najväčší distribútor živej nástrahy na Slovensku

MAVER – FISHING – váš špecialista na feeder a plávanú

Mediálny partner: Slovenský Rybár – najčítanejší časopis pre rybárov na Slovensku

Propozície

Športové rybárske preteky sú usporiadané podľa zákona 216/2018 Z. z. §20 a vykonávacej vyhlášky 381/2018 Z. z. §15. Preteká sa podľa vopred dohodnutých pravidiel a podľa platných pravidiel pre športovú činnosť SRZ a podľa pravidiel CIPS a príslušných modifikácii. Štartovné sa neplatí.

Kategórie:

U10:   deti od 5 do 10 rokov (vrátane), povolený spôsob lovu bič, max. dĺžka prútu je 6m,

U15:   deti od 11 do 15 rokov (vrátane), povolený spôsob lovu na bič, max. dĺžka prútu je 6m.

Dolnú hranicu veku musí pretekár dosiahnuť v danom kalendárnom roku.

Bodovanie:

Bodované budú všetky ulovené ryby systémom 1g = 1 bod. Po zvážený budú všetky ulovené ryby pustené späť do vody. Počas pretekov nie je dovolené prechovávať v rybárskej sieťke ryby podľa § 10 ods. 1 písm. i) vykonávacej vyhlášky 381/2018 Z.z. / Chránené druhy rýb/.

Hodnotenie:

Víťazom sa stáva pretekár s najvyšším bodovým hodnotením. V prípade rovnosti bodov rozhoduje počet ulovených rýb, kedy vyhráva pretekár, ktorý ulovil viac kusov rýb. V prípade opätovnej zhody rozhodne hmotnosť najväčšej ulovenej ryby, kedy pretekár s najťažšou rybou vyhráva preteky.

Celkové hodnotenie:

Celkové hodnotenie pretekárov je realizované systémom ATP rebríčka. Body udelené pretekárovi za dané kolo sa počítajú podľa nasledovného vzorca:

Príklad 1:

Na dané kolo bolo prihlásených 25 pretekárov, pretekár sa umiestnil na 12. mieste. Jeho body za dané kolo sú:

(25+12) / 25 = 1,48

Pretekár za dané kolo získal 1,48 bodov.

Príklad 2:

Na dané kolo bolo prihlásených 25 pretekárov. Zúčastnilo sa ho 23 pretekárov. Body pre nezúčastnených pretekárov sú:

(25+(25+1) / 25 = 2,04

Nezúčastnení pretekári získali za dané kolo 2,04 bodov.

Do celkového hodnotenia sa započítajú štyri najlepšie kolá, najhoršie kolo z piatich sa škrtá. Víťazom Západoslovenskej ligy mládeže v LRU plávaná sa stáva pretekár s najnižším súčtom bodov získaných za hodnotené kolá. V prípade rovnosti bodov, sa víťazom stáva pretekár, ktorého súčet hmotností ulovených rýb v hodnotených kolách je najvyšší. V prípade opätovnej zhody sa započítajú body prípadne aj hmotnosť ulovených rýb z piateho kola.

Ocenenie:

Ocenený budú všetci pretekári v každom kole. Prví traja pretekári v každej kategórii dostanú pohár v každom kole. V piatom kole budú vyhlásený aj celkoví víťazi Západoslovenskej ligy v jednotlivých kategóriách.

Krmivo a nástrahy:

Maximálne množstvo krmiva je stanovená pre tieto preteky na 6 litrov v navlhčenom stave, vrátane hliny, kamienkov, kukurice a iného partiklu.

Maximálne množstvo živej nástrahy je 1l (kostné červy, pinky, kukly, hnojné červy, dendrobena) z toho max. 1/2l hnojných červov (dendroben) v nepostrihanom stave.

Je zakázané kŕmiť a loviť na patentky, pelety, boilies, pop-up, umelé napodobeniny kukurice a červov.

Časový harmonogram: 20.8.2023 / nedeľa

9:00 – 9:15 prezentácia pretekárov

9:15 – 9:30 losovanie stanovíšť

9:30 – 10:50 rozchod na stanovištia a príprava pretekárov

10:50 – 11:00 kŕmenie

11:00 – 14:00 preteky

14:00 – 15:00 váženie a vyhodnotenie pretekov

Rozpis signálov:

1. signál – hrubé kŕmenie, vnadenie (10 minút do začiatku pretekov)

2. signál – začiatok pretekov

3. signál – 5 minút do konca pretekov

4. signál – koniec pretekov

Opis trate:

Vodná plocha štrkoviska Vincov Les (2-4190-1-1) pri ceste Sládkovičovo – Galanta. Rozloha štrkoviska 4 ha. Breh je trávnatý, dobre prístupný. Hĺbka vody je 1 – 2m, dno pevné, štrkové. Nachádzajú sa v nej všetky druhy nížinných rýb. Prevláda pleskáč, plotica, karas, kapor.

Pomoc pretekárom:

V kategórii U10 môže sprevádzajúca osoba kŕmiť, podoberať a vypínať ryby.

V kategórii U15 môže sprevádzajúca osoba podoberať väčšiu rybu a vypínať zažratú rybu.

Organizačné zabezpečenie pretekov:

Riaditeľ pretekov:                                     Vladimír Korec

Hlavný rozhodca:                                     Filip Kmeťo

Sektoroví rozhodca:                                určí usporiadateľ

Technický vedúci prípravy trate:         Bohuš Macurka

Vážiaca komisia:                                       3 členovia – určí usporiadateľ

Zdravotné zabezpečenie: na tel. č. 112

Účastníci pretekov:

Deti do 15 rokov (vrátane), ktoré sa prihlásia najneskôr šesť dní pred pretekmi, teda do 14.08.2023.

Prihlášku posielajte emailom na ksrsoporna@gmail.com

Prihláška je súčasťou týchto propozícií.

Záverečné ustanovenia:

 • Športové rybárske preteky sú usporiadané podľa zákona 216/2018 Z. z. §20 a vykonávacej vyhlášky 381/2018 Z. z. §15.
 • Pretekári nemusia byť členmi SRZ.
 • Všetci pretekári musia mať rybársku sieťku s pevnými obručami kruhového alebo obdĺžnikového tvaru a s malými očkami. Odporúčaná dĺžka sieťky je min 2,5m.
 • V prípade, že pretekár bude mať v priebehu pretekov v sieťke väčšie množstvo ulovených rýb, môže usporiadateľ ulovené ryby zvážiť a vypustiť mimo pretekárskej trate. Pretekár počas priebežného váženia môže ďalej loviť. Pri priebežnom vážení je prítomný dozor pretekára.
 • Odporučenie organizátorov : priniesť si podberák o dĺžke 3 metre.
 • Preteká sa za každého počasia. V prípade búrky budú preteky prerušené a bude sa postupovať podľa platných súťažných pravidiel. V prípade dlhodobo pretrvávajúceho nepriaznivého počasia pred súťažou sa kolo presunie na iný termín. O tejto zmene informuje organizátor pretekárov v dostatočnom predstihu.
 • Každý pretekár po skončení pretekov nechá po sebe vyčistené lovné miesto!
 • Každé dieťa musí mať dozor a dieťa na svojom stanovišti nemôže ostať bez
  dozoru.
  Pod dozorom sa rozumie sprevádzajúca dospelá osoba. Sprevádzajúca osoba je povinná skontrolovať správne a bezpečné osadenie sedenia na brehu.
 • Za bezpečnosť pretekára zodpovedá sprevádzajúca osoba!
 • Počas pretekov sprevádzajúca osoba nesmie nahadzovať, zasekávať ani zdolávať ryby! Je povolené rozmotanie udice mimo lovného miesta, dieťa zatiaľ môže loviť na inú udicu.
 • Každý pretekár sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovednosť
  sprevádzajúcej dospelej osoby. Sprevádzajúca osoba nesie plnú zodpovednosť za konanie pretekára počas pretekov.
 • Účasťou na pretekoch vyjadruje účastník súhlas so zhotovením a zverejnením fotografií, ako aj audio a video záznamov z pretekov, štartovej aj výsledkovej listiny a pod.
 • Pretekár je povinný zúčastniť sa záverečného vyhlásenia výsledkov pretekov.
 • Ak sa pretekár nemôže zúčastniť pretekov, sprevádzajúca osoba je povinná oznámiť túto skutočnosť organizátorom.

Bližšie informácie o Západoslovenskej lige mládeže v LRU plávaná na tel. č.: 0908136090. Alebo na https://www.facebook.com/groups/860760604871029

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *