Testovanie pre deti

Obsahuje dva testy pre deti do 15 rokov. Jeden pozostáva z otázok v oblasti zákona o rybárstve, vykonávacieho predpisu, stanov SRZ a ichtyológie. Druhý je zameraný na rozpoznávanie druhov rýb žijúcich v našich vodách.

http://moodle.detiamladezsr.sk/.

Test1